Cursuscommissie

Hierbij bieden wij u onze cursussen voor het seizoen 2018/2019 aan.
Wij hebben ons best gedaan om een gevarieerd programma samen te stellen.

Informatie over materiaalgebruik/aanschaf kunt u krijgen van de docent. Bijkomende kosten staan zoveel mogelijk vermeld bij de cursussen.

Wij hopen dat u een keus kunt maken uit ons aanbod.

Voorwaarden voor Aanmelding, Inschrijving en Betaling

Aanmelden: Dit kan alleen schriftelijk geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.
Klik hier voor een word-docx. word document aanmeldingsformulier.
Klik hiervoor een pdf. pdf aanmeldingsformulier.
Meerdere formulieren kunt u afhalen in "De Dissel".
Dit formulier kunt u inleveren of opsturen naar:

opsturenWijkcentrum 'De Dissel',
t.a.v. de Cursuscommissie
Kleuvenstee 2-4,
9403 LR   Assen

Aanmelden tot VOL = VOL.

Voor alle cursussen geldt:
Alleen schriftelijke opgaven worden geaccepteerd!
Opgave: Via inschrijfformulier

Informatie: cursuscommissie@marsdijk.nl of telefoon 06 10227796

Inschrijving: Mocht een cursus wegens onvoldoende belangstelling niet doorgaan, dan ontvangt u bericht. Ook als de cursus wel doorgaat ontvangt u bericht.

Voor taalcursussen kunt u aangeven of u het materiaal wilt bestellen via de Wijkvereniging. Over waar en wanneer u het materiaal kunt ophalen en betalen wordt u tijdig geïnformeerd.

Betaling: Voor alle duidelijkheid willen wij u eraan herinneren dat u zich bij het aanmelden voor een cursus tevens verplicht tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld. Dus ook indien u daarna besluit niet aan de cursus deel te nemen. Bij opgave verleent u de Wijkvereniging toestemming om het cursusgeld eenmalig automatisch van uw bank- of girorekening af te schrijven. De Wijkvereniging zal één en ander op correcte wijze verzorgen.

Tijdens de schoolvakanties worden er geen cursussen gegeven. De cursus schuift dan op.

Schoolvakanties 2018 - 2019

Zomervakantie 21-07-2018 t/m 02-09-2018
Herfst 20-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerst  22-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaar 16-02-2019 t/m 24-02-2019
Mei 27-04-2019 t/m 05-05-2019
Zomervakantie  13-07-2019 t/m 25-08-2019

Tijdens de schoolvakanties worden er geen cursussen gegeven.
De cursus schuift dan op.

De Cursuscommissie

naar boven


LysaDesign